De informatie op deze website is nauwkeurig samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie op onze website onjuist of onvolledig is. Op deze website kunnen hyperlinks naar pagina's van derden voorkomen. SPCTechniek is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan.


De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij SPCTechniek. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPCTechniek.